Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki TuGrywamy.pl, (zwana w dalszej części dokumentu „Witryną”) pobiera, przetwarza, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od każdego z jej użytkowników (zwanego w dalszej części “Użytkownikiem”) ze strony internetowej https://tugrywamy.pl.

Dane osobowe

Witryna pobiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe jej Użytkowników. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę, rejestruje się na niej, korzysta z jej usług, funkcji lub zasobów. W trakcie korzystania z Witryny, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Użytkownik może jednak korzystać z naszej Witryny anonimowo – bez rejestracji (podawania danych osobowych). Gromadzenie danych osobowych od Użytkowników następuje tylko i wyłącznie za ich dobrowolną zgodą. Użytkownik może odmówić dostarczenia swoich danych osobowych, lecz może to skutkować ograniczeniem usług, funkcji, lub dostępu do zasobów, skierowanych do Użytkownika przez naszą Witrynę.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Witryna pobiera nieosobowe informacje identyfikacyjne o Użytkowniku za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe obejmują nazwę przeglądarki, typ i rodzaj urządzenia z jakiego korzysta Użytkownik, system operacyjny, nazwę dostawcy usług internetowych, oraz inne podobne informacje o charakterze technicznym.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Witryna może wykorzystywać pliki cookie, w celu zwiększenia wygody użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, czasami śledząc informacje na ich temat. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby ta odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o ich wysyłaniu. Jednak takie działanie Użytkownika może skutkować ograniczeniem usług, funkcji, lub dostępu do zasobów, skierowanych do Użytkownika przez naszą Witrynę.

Wykorzystanie zebranych informacji

Witryna może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w celach:

 • prowadzenia i obsługi naszej Witryny
  Potrzebujemy Twoich informacji aby poprawnie wyświetlać zawartość strony
 • poprawy obsługi użytkownika
  Informacje, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi Użytkownika.
 • personalizacji doświadczeń Użytkownika
  Możemy wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej Witrynie.
 • ulepszenia naszej Witryny
  Możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie opinie, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.
 • uruchomienia promocji, konkursu, ankiety lub innej funkcji Witryny
  Aby wysyłać informacje użytkownikom, którzy zgodzili się je otrzymywać na tematy, które naszym zdaniem będą dla nich interesujące.
 • wysłania okresowych wiadomości e-mail
  Możemy użyć adresu e-mail, aby przesłać informacje Użytkownikowi o aktualizacjach dotyczących interesującego go tematu. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania, sugestie, prośby, itp..

Ochrona danych

Przyjmujemy odpowiednie procedury gromadzenia danych, przechowywania i ich przetwarzania, oraz podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym do nich dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Szczególnej ochronie podlegają: dane osobowe, nazwy użytkownika, hasła, i inne informacje o Użytkowniku przechowywane na naszej Witrynie.

Udostępnianie Danych Osobowych

Witryna nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza ani udostępnia w żaden inny sposób, danych osobowych jej Użytkowników innym podmiotom, ani osobom. Witryna może udostępnić generowane zbiorcze dane demograficzne – niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi Użytkowników i Użytkowników naszych partnerów, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach opisanych w punkcie „wykorzystanie zebranych informacji”.

Witryny stron trzecich

Użytkownicy mogą napotkać reklamy lub inne treści na naszej Witrynie, prowadzące do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści, reklam, funkcji, usług i zasobów, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny powiązane z naszą Witryną. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich treść, funkcje, usługi i zasoby, mogą się zmieniać. Witryny te mogą mieć własne polityki prywatności, zasady obsługi klienta, lub inne uwarunkowania ich wykorzystania. Przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w tym witrynach, które mają link do naszej Witryny, podlega warunkom i zasadom strony trzeciej i nie podlega niniejszej polityce prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Witryna ma prawo decydować o zmianach i momencie obowiązującej Polityki Prywatności, w dowolnym momencie. W takiej sytuacji, data zmiany niniejszego dokumentu, jej publikacja lub aktualizacja zostaje podana poniżej dokumentu.
Zachęcamy Użytkowników do sprawdzania zawartości niniejszej strony pod kątem wszelkich zmian, tak aby posiadać aktualne informacje na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności i zapoznawanie się z jej zmianami.

Akceptacja warunków

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na zasady i warunki określone w niniejszym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian Polityki Prywatności zostanie uznane za Twoją ich akceptację.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk tej Witryny lub kontaktów z tą Witryną, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został aktualizowany w dniu 15 września 2018